HEPATİT C

Hepatit C, karaciğerin hepatit C virüsü ile enfeksiyonu olarak tanımlanabilir.

Erişkinlerde hepatit B’den farklı olarak genelde kronik enfeksiyona yol açar.

Hepatit C uzun dönemde sessizce siroz hastalığına yol açarak hayati sonuçlara yol açabilmektedir. Dolayısıyla yakın gastroenteroloji takibi gerektirmektedir. Hepatit C siroz oluşuncaya kadar belirgin yakınma yapmayabilir.

Günümüzde Hepatit C enfeksiyonunun kalıcı tedavisi mümkündür. Türkiye’de bu tedaviler mevcuttur. Tedavi ile %95-98 oranında Hepatit C iyileşmektedir.

Hepatit C tedavisinde;

Hepatit C hastalarının takipleri nasıl olmalıdır ?

Hepatit C tedavisinde ve takibinde asıl amaç siroz ve karaciğer tümörü gelişimini engellemektir.

Daha fazla soru ve muayene için arayabilirsiniz (+90 532 333 37 73)